125/4 KP Tân Hòa, P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, Bình Dương.
0981 461 373
10 Điều Mới Trong Luật Xây dựng Năm 2021 Nên Biết

Luật xây dựng năm 2021 (có hiệu lực từ 1/1/2021) đã được thay đổi 1 số điều lệ để phù hợp hơn với nhu cầu xây dựng của mọi cá nhân, doanh nghiệp.

 

Luật Xây dựng 2014 được Quốc hội ban hành 18/6/2014 đã quy định khá đầy đủ về quyền - nghĩa vụ - trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng. Xét đến ngày nay, bộ luật này còn có nhiều bất cập và đã qua vài lần sửa đổi.

 

Đến 17/6/2020, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV, Quốc hội đã ban hành Luật số 62/2020/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều mới của Luật xây dựng với mong muốn khắc phục hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cũng như đã rà soát lại quy định của các luật có liên quan để tránh “luật chồng chéo luật".

 

Việc mỗi cá nhân tự trang bị những kiến thức về Luật xây dựng là rất cần thiết để áp dụng tốt cho công trình xây dựng của mình, dù là nhà ở riêng lẻ hay văn phòng, nhà máy,... Cùng theo dõi bài viết hôm nay của Tân Hưng Construction để cập nhật 10 điểm mới nhất trong luật xây dựng năm 2021 nhé!

 

Luật xây dựng năm 2021

Luật xây dựng năm 2021 có thêm nhiều điểm mới

 

10 Điểm mới trong luật xây dựng năm 2021


 

Dưới đây là 10 Điểm mới trong luật xây dựng năm 2021:

 

1. Xóa bỏ khái niệm “nhà ở riêng lẻ” trong Khoản 29 điều 3 Luật Xây dựng năm 2014.

 

Khoản 29 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 quy định: “nhà ở riêng lẻ là công trình được xây dựng trong khuôn viên đất ở thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật”.

 

Khái niệm này không đồng nhất với Khoản 2 Điều 3 Luật Nhà ở năm 2014 nên đã bị bãi bỏ. Cụ thể Khoản 2 Điều 3 quy định “nhà ở riêng lẻ là nhà ở được xây dựng trên thửa đất ở riêng biệt thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, bao gồm nhà biệt thự, nhà ở liền kề và nhà ở độc lập”.

 

2. Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ - đồ án quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng đã được thay đổi.

 

a. Về thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ - đồ án quy hoạch:

 

Khoản 7 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 đã giao quyền hạn phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạch nông thôn cho UBND cấp Tỉnh thay vì cấp Huyện như trước đây. 

 

b. Về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng:

 

Khoản 37 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 đã quy định cụ thể hơn thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của UBND cấp huyện và bãi bỏ thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng cấp đặc biệt. UBND cấp Huyện chỉ cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, IV và nhà ở riêng lẻ trên địa bàn do mình quản lý.

 

3. Luật xây dựng năm 2021 thay đổi cơ quan chuyên môn về xây dựng.​

 

Theo Luật 2020, cơ quan chuyên môn về xây dựng là: Các cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND cấp Tỉnh; cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc UBND cấp Huyện. Ngoài các cơ quan trên còn được bổ sung thêm: Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

 

→ Phù hợp hơn với việc sắp xếp bộ máy của cấp Tỉnh, Huyện. 

 

4. Sửa đổi, bổ sung các hạng mục công trình được miễn giấy phép xây dựng.

 

Khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng năm 2021, những công trình được bổ sung vào trường hợp được miễn giấy phép xây dựng gồm:

 

►  Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt (lược bỏ đi điều kiện “tổng diện tích sàn dưới 500m2”).

 

►  Công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 07 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được phê duyệt. Công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, khu chức năng (trừ các công trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa).

 

►  Công trình quảng cáo không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quảng cáo.

 

►  Công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định của Chính phủ.

 

►  Công trình xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đủ điều kiện phê duyệt thiết kế xây dựng và đáp ứng các điều kiện về cấp giấy phép xây dựng theo quy định. 

 

→ Các công trình này chỉ phải thực hiện 2 thủ tục tại cơ quan chuyên môn thay vì cả 03 thủ tục thẩm định dự án, thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, cấp phép xây dựng như trước đây.

 

luật xây dựng năm 2021

Luật xây dựng năm 2021

 

5. Sửa đổi, bổ sung quy định về lập dự án đầu tư xây dựng.

 

Luật xây dựng năm 2021 quy định: Dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật và quy định nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân khi xây dựng, không phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng. Ngoài ra Khoản 10 Điều 1 Luật Xây dựng năm 2020 cũng sửa đổi, bổ sung những nội dung sau đây:

 

Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng: Ngoài chủ đầu tư thì cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ cũng cần phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, trừ trường hợp tại Khoản 3, 4 Điều 52 Luật Xây dựng năm 2014.

 

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng: Ngoài các dự án nhóm A và các dự án quan trọng quốc gia thì các dự án sau cũng cần lập báo cáo là:

 

► Dự án PPP - Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

 

► Dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ.

 

► Dự án khác do người quyết định đầu tư quyết định.

 

6. Bổ sung thêm các loại giấy phép xây dựng.

 

Luật xây dựng năm 2021 kế thừa Luật 2014, tuy nhiên bổ sung thêm giấy phép xây dựng có thời hạn gồm:

 

►  Giấy phép xây dựng mới.

 

►  Giấy phép sửa chữa, cải tạo.

 

►  Giấy phép di dời công trình.

 

►  Giấy phép xây dựng có thời hạn.

 

7. Thay đổi điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.

 

Nếu Luật 2014 chỉ quy định điều kiện cấp phép xây dựng có thời hạn là: Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng. Thì Luật 2020 bổ sung thêm là thuộc quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

Luật từ 2020 cũng bổ sung thêm điều kiện là phải: Phù hợp với mục đích sử dụng đất được xác định tại giấy tờ hợp pháp về đất đai của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.

 

Ngoài ra, trong trường hợp quá thời hạn này mà quy hoạch xây dựng chưa thực hiện được, chủ đầu tư được tiếp tục sử dụng công trình cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất. Việc hỗ trợ khi phá dỡ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

 

8. Rút ngắn quy định thời gian cấp giấy phép xây dựng.

 

Điểm e Khoản 1 Điều 102 Luật Xây dựng năm 2014, người dân phải mất:

 

►  30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng, bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời). → Chỉ còn 20 ngày (Điểm b Khoản 36 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020).

 

►  15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ). → Giữ nguyên.

 

9. Bỏ quy định về yêu cầu cần đủ vốn khi khởi công xây dựng.

 

Nếu Điều 107 Luật Xây dựng năm 2014 yêu cầu việc khởi công xây dựng công trình phải đảm bảo các điều kiện:

 

► Có mặt bằng xây dựng toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng.

 

► Có giấy phép xây dựng.

 

► Có thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt và được chủ đầu tư kiểm tra, xác nhận.

 

► Có hợp đồng thi công được ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu.

 

► Được bố trí đủ vốn theo tiến độ xây dựng công trình.

 

► Có biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng.

 

Thì đến luật xây dựng năm 2021, Khoản 39 Điều 1 Luật Xây dựng đã sửa đổi quy định trên, khi khởi công không phải đáp ứng điều kiện về đủ vốn theo tiến độ xây dựng công trình. Tuy nhiên, bắt buộc chủ đầu tư phải gửi thông báo về ngày khởi công xây dựng đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương trước thời điểm khởi công xây dựng ít nhất là 03 ngày làm việc.

 

10. Sửa đổi, bổ sung quy định về phá dỡ công trình xây dựng.

 

Luật xây dựng năm 2021 đã bổ sung các trường hợp được phá dỡ công trình như: “Trường hợp công trình phải phá dỡ khẩn cấp nhằm kịp thời phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, các nhiệm vụ cấp bách để bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

 

Trình tự phá dỡ công trình cũng được nêu cụ thể hơn như:

 

Cần lập phương án, giải pháp phá dỡ công trình xây dựng. Một số trường hợp cần phải có quyết định phá dỡ hoặc quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng. Một số công trình xây dựng có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng thì cần thẩm tra, phê duyệt thiết kế phương án, giải pháp phá dỡ chi tiết. Ngoài ra, cần có tổ chức giám sát, nghiệm thu công tác phá dỡ công trình xây dựng.

 

Luật xây dựng năm 2021

 

Luật xây dựng năm 2021 mở ra nhiều cơ hội, đảm bảo quyền lợi hơn đối với người xây nhà cũng như chủ đầu tư nói chung. Có thể vẫn chưa triệt để nhưng phần nào cũng đã tháo gỡ bớt những vướng mắc cũng như bất cập của luật xây dựng năm 2014. 

 

Bài viết của Tân Hưng Construction về luật xây dựng năm 2021 trên hy vọng đã cung cấp đến quý khách hàng những thông tin bổ ích! Bạn nên nhớ kỹ những điều này để áp dụng vào các công trình tương lai của mình nhé!

 


 

*** Mọi thông tin chi tiết về thiết kế & thi công, quý khách có thể theo dõi ngay tại:

 

➡ Hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm:

https://bit.ly/367fKJK

 

➡ Trung tâm Chăm sóc khách hàng:
https://thcons.vn/lien-he.html

 

➡ Youtube Channel:

https://bit.ly/3oXndU5

 

➡ Zalo Official Account:
zalo.me/2993733721186784897

 

➡ Fanpage chính thức Tân Hưng Construction:
https://www.facebook.com/thcons.vn

Chia sẻ:
Đối tác
Copyrights © 2018 Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng Tân Hưng | Miễn Phí Tư Vấn 24/7. All rights reserved.
Follow us:google.comtiwtter.comyoutube.comfacebook.com
Đang online: 4   |   Tổng truy cập: 254171

Luật xây dựng năm 2021

Luật xây dựng áp dụng năm 2021

Luật xây dựng 2021